Take me to the cross (CD)

En mässa för kör och solist. 

Spårinfo

Psalm 150

Jag väljer dig (Kyrie)

Mercy Overflow (Kyrie)

Rejoice (Gloria)

Trosbekännelsen (Credo)

Holy Holy Holy (Sanctus)

Vår Fader (Herrens bön)

Come unto me (Pax)

O det dyra Jesu blod 

Take me to the cross (Communio)

Thank You 

100,00 kr

Powered by Snowfire